Most księcia Józefa Poniatowskiego, r. Wisła, Warszawa

Most księcia Józefa Poniatowskiego, r. Wisła, Warszawa