Вид на деревню Диджясалис (Литва

Observation point
All sights of Vidzy