Ras Dashen

Mountain
36 people visited sight

Cheap flights to Ethiopia

Photos of mountain Ras Dashen

All sights of Ethiopia